Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | A04. DNV1
928
page-template-default,page,page-id-928,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Ocean Farm 1, the world’s first semi-submersible aquaculture vessel, is 110 meters in diameter, 69 meters tall and can accommodate up to 1.5 million salmon. The fully automated unit operates in Norwegian waters. Foto © SalMar

Fortsetter å leve av havet

Norge skal fortsette å leve av havet – også etter oljen.
– Havet er ikke godt nok utnyttet når vi ser på det enorme behovet verden har for proteiner, sier Lisa Terese de Jager, sjømatansvarlig i DNV.

Det er et hav av muligheter. Norge råder over to millioner kvadratkilometer hav. Det er mer enn seks ganger det norske landarealet.

DNV arbeider med en rekke analyser og rapporter som ser både på muligheter og utfordringer på havet. Det internasjonale kvalitetssikrings- og risikohåndteringsselskapet ser blant annet på hvordan de forskjellige havbaserte næringene kan arbeide sammen om vekst, miljø og havets helse.

– Rapporten vår om akvakultur mot 2050 kommer neste år, forteller Bente Pretlove, som er programdirektør for havrommet i DNV.

 

Anerkjent kunnskap

– Det er få områder hvor Norge og nordmenn kan så mye som når det kommer til havet. Mange av de store næringene våre er knyttet til havet, og vi sitter på internasjonalt anerkjent kunnskap og erfaring. Denne skal vi som nasjon bygge videre på i fremtiden, sier Frode Kamsvåg, leder for forretningsutvikling for marine strukturer.

– Vi skal fortsette med skipsfart, olje og gass, offshore vind, fiskeri og akvakultur. Regjeringen har en ambisjon om at vi skal ha fem ganger så høy verdiproduksjon fra akvakultur i 2050 som i 2019. Det får vi ikke til med bare tradisjonelt oppdrett inne i fjordene, for der har vi ikke mer plass. Mulighetene fremover ligger i utviklingen av lukkede systemer i fjordene, landbaserte strukturer, eller offshore, sier han.

 

Lenger ut i havet

I dag finnes det to oppdrettsanlegg offshore i Norge: Ocean Farm 1 og Havfarm 1. Ocean Farm 1 er sertifisert etter en ny DNV-standard for offshore oppdrettsinstallasjoner. Men egentlig snakker Kamsvåg om enda større anlegg som ligger enda lenger ut i havet. Flere prosjekter er i ferd med å bli designet eller bygd.

Lisa Terese de Jager arbeider for at sjømatproduksjonen skal ende med trygg mat på bordet.

– Her skal mange industrier leve side om side. Med en gang vi tar matproduksjonen offshore, er konsekvensene av eventuelle uhell større, understreker hun.

– Selv med lang erfaring innen tradisjonelt havbruk vil operatørene møte nye utfordringer når de opererer i nye farvann. I utvikling av offshore akvakultur har de forskjellige fagmiljøene med seg masse erfaring og kunnskap fra olje, gass og maritimt miljø, sier Frode Kamsvåg.

 

Eksporterer teknologi

Noen ser for seg at hvert enkelt offshoreanlegg skal være selvstendig. Andre planlegger for sentrale enheter eller fôrflåter. DNV driver nybrottsarbeid i en stor, spennende sektor.

– Uansett hvilken teknologi man velger – om det er tradisjonelt oppdrett langs kysten eller på land, offshore eller i lukkede anlegg, eller ny teknologi vi foreløpig ikke kjenner – så skal industrien drive trygg produksjon. Anleggene skal bygges for langsiktig drift og ivareta fiskens velferd, sikre god mattrygghet og arbeidstakernes rettigheter, og unngå negativ påvirkning på omgivelser, klima og miljø, sier de Jager.

– Norge arbeider godt med å bygge ny industri som skal ta over for oljen. Jeg føler meg trygg på at en del av vårt levebrød også vil bli eksport av teknologien som skal til for å produsere sjømat offshore. Globalt sett er Norge en liten produsent innen akvakultur-industrien, men vi utvikler god og nødvendig teknologi med stort fokus på sikkerhet, som resten av verden også vil nyte godt av, sier hun.

 

Vi skal fortsette med skipsfart, olje og gass, offshore vind, fiskeri og akvakultur.

Dette er DNV

 

Grunnlagt i 1864, tidligere kjent som Det Norske Veritas før sammenslåingen med tyske Germanischer Lloyd i 2013. Har som mål å «sikre liv, verdier og miljøet», gjennom å bistå kunder med kvalitetssikring og risikohåndtering for å forbedre virksomheten deres på en sikker og bærekraftig måte. Har kontorer i mer enn 80 land, med globalt hovedkvarter på Høvik utenfor Oslo.

DNV will launch an Aquaculture Outlook Report that will explore demand and supply for farmed fish and seafood through to 2050, covering the key areas of production, infrastructure, and sustainability. More information on https://www.dnv.com/Publications/aquaculture-outlook-196728