Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | 06. Mot en ny epoke for oppdrettsnæringen
872
page-template-default,page,page-id-872,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Ocean Farm 1 på slep. Alle foto: SalMar Ocean.

Mot en ny epoke for oppdrettsnæringen?

Med Ocean Farm 1 har SalMar tatt et stort skritt mot fremtiden.
– Pilotanlegget har gitt oss anledning til forskning, testing og utvikling av metoder for oppdrett i åpen sjø, sier Olav Andreas Ervik, tidligere konsernsjef i SalMar og nå administrerende direktør i SalMar Ocean.

Det var i 2017 den 69 meter høye kinesiskbygde havfarmen med en diameter på 110 meter ble slept til lokaliteten i Frohavet utenfor Trøndelagskysten. I september samme år ble mellom 1,1 og 1,2 millioner laks på 200 gram satt ut i anlegget. Første oppdrettsrunde ble slaktet ut frem til januar 2019 med gode resultater. Anlegget han nå også avsluttet 2. generasjon med fisk, og resultatene er enda bedre, sier Ervik.

– Erfaringene fra første oppdrettsrunde var til en viss grad preget av at alt var nytt, men vi oppnådde svært gode resultater med hensyn til vekst, fôrfaktor, overlevelse og vannkvalitet. I andre runde ser resultatene ut til å bli enda bedre, sier Ervik.

– Det viser at satsingen på oppdrett utenfor fjordene er riktig vei å gå, sier han. – Den atlantiske laksen trives lenger ut i havet, og det å drive oppdrett her er både arealaffektivt og gunstig for fisken, sier han.

 

Behov for mer mat

Og det er bra for verden. Behovet for effektiv matproduksjon øker i tråd med befolkningsveksten, og det må skje med minst mulig miljøavtrykk.

– Havområdene er et fantastisk spiskammers, men tradisjonelt fiske er bortimot fullt utnyttet. Det er mindre ressurskrevende og mer klimavennlig å produsere animalsk protein gjennom havbruk enn husdyrhold på land. Vekst i havbruk blir avgjørende for å skaffe mat til kommende generasjoner, sier Ervik.

Nå planlegger SalMar Ocean et nytt anlegg, og denne gangen er planen å gjennomføre forsøk med virkelig havbasert oppdrett. «Smart Fish Farm» er planlagt med en diameter på ca. 160 meter, og er planlagt satt i drift betydelig lenger ut enn Ocean Farm 1.

– Vi skiller mellom det vi kaller eksponert oppdrett og havbasert oppdrett, sier Ervik.

– Eksponerte lokaliteter ligger innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen og har typisk mellom fire og åtte meter signifikant bølgehøyde.  Det er slike omgivelser Ocean Farm 1 driftes i. Typiske trekk er mer komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold som ikke er egnet for drift med dagens utstyr, sier Ervik.

– Havbaserte lokaliteter er kategorisert som beliggende utenfor 20–30 nautiske mil utenfor grunnlinjen,  omfattes ikke av plan- og bygningsloven og er også utenfor dagens produksjonsområder     (trafikklyssystemet). Da er vi virkelig offshore, sier han.

– Vi er i gang med søknadsprosessen og har ambisjoner om å ha anlegget ferdig i 2024, sier han.

 

Enda større planer

I utgangspunktet er Smart Fish Farm planlagt bygd på samme lest som Ocean Farm 1. Konstruksjonen ligner mye på en halvt nedsenkbar oljerigg og bygger på en kombinasjon av jacket og halvt nedsenkbar offshoreteknologi. Men dimensjonene blir enda større – 164 meter på det bredeste og med en høyde på 106 meter. Men det er mye som må på plass, forteller Ervik.

– Det er for øyeblikket ikke noe regulatorisk rammeverk på plass for denne typen installasjoner, og det er svært mange instanser involvert. Fiskeridirektoratet er koordinerende myndighet, men en rekke andre etater er involvert, som Mattilsynet, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket. Det må en helt ny godkjenningsprosess til som skiller seg vesentlig fra tradisjonelle konsesjonssøknader, sier han.

– Et lisensregime må på plass.

En av de store fordelene med å legge oppdrett så langt fra land som 30 nautiske mil, er blant annet å sikre at det havbaserte oppdrettet ikke blir påvirket av for eksempel smitte fra det kystnære – og motsatt, forteller Ervik.

– Forskning fra Sintef Ocean viser at 20–30 nautiske mil utenfor grunnlinjen er så langt ut at eventuell smitte ikke vil kunne flytte seg ut eller inn. Derfor mener vi at havbasert oppdrett vil gi store muligheter for et enda bedre oppdrett enn det vi klarer å få til kystnært, og på en sikrere måte, sier han.

 

Norge godt posisjonert

Ervik er overbevist om at havbasert oppdrett kommer til å bli en viktig næring for Norge. Store arealer disposisjon og et teknologimiljø med omfattende ekspertise på drift av offshore-installasjoner er blant fordelene.

– Det er vanskelig å etablere nye lokaliteter i tradisjonelt havbruk. Selv om det finnes tilgjengelige arealer, er de ikke regulert for akvakultur, sier han.

– Da blir adgangen til nye arealer i havet viktig for videre vekst i næringen. Det betyr at både havbasert og eksponert oppdrett må til dersom vi skal nå målene om en produksjon på fem millioner tonn i 2050, sier han.

– Ved siden av areal, er forholdene i havet vår hovedmotivasjon. Både strømforhold og en temperatur på mellom 7 og 12 grader er optimalt for laksen. Om vi skulle gjenskapt dette miljøet, for eksempel i landbasert oppdrett – ville det koste masse dyrebar energi. Det virker ikke helt rasjonelt, sier Ervik.

– Vi må utnytte fortrinnet Norge har og bli konkurransedyktige ute i verden – det er utrolig viktig. Det er mange misoppfatninger om fiskeoppdrett og miljø, og derfor er det så viktig å fortelle om hva vi virkelig holder på med. Hvis vi klarer å sørge for å dokumentere miljøpåvirkning og kommunisere fakta, tror jeg næringen vil komme bedre ut av det, sier SalMar Ocean-sjefen.

Olav Andreas Ervik er CEO i SalMar Ocean.
Havområdene er et fantastisk spiskammers, men tradisjonelt fiske er bortimot fullt utnyttet. Vekst i havbruk blir avgjørende for å skaffe mat til kommende generasjoner.