Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | A14 Code IT
1875
page-template-default,page,page-id-1875,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Juni 2021 skal Laksefabrikken være komplett med inventar, og klar til ordinær produksjon når daglig om lag 80.000 fersk laks skal håndteres og eksporteres.

Digitalisering, samspill & ny laksefabrikk.

Konsolidering, modernisering og digitalisering er det som gjelder om dagen i norsk lakseforedlingsindustri. Nye fabrikker med det siste innen teknologi bygges. Forbedret konkurransekraft og effektivisering for å møte fremtiden er drivkraften. Det samme skjer blant ledende aktører innen den nordiske matvareindustrien. I den sektoren er det færre nybygg, men det samme tankesettet: smarte fabrikker og digitalisering. Sentralt i dette landskapet står selskapet CodeIT og ordene samspill og åpenhet.

CodeIT & SinkabergHansen på Marøya

 

På Marøya i Nærøysund kommune legges i disse dager siste hånd på ny laksefabrikk i regi av sjømatselskapet SinkabergHansen, med planlagt testkjøring i april 2021.

 

– CodeIT leverer systemløsning for sporing, merking, ordre og pakkestyring i nært samspill med utstyrsleverandørene Baader og Samey, forteller Inge Stenvoll, salgsansvarlig i CodeIT.

Det er en betydelig investering SinkabergHansen gjør med fabrikken på Marøya. Hele 700 millioner NOK er investert i den nye 17 000 kvadratmeter store fabrikken. Med kapasitetsøkningen den nye fabrikken gir, vil bedriften i full drift kunne levere 100.000 tonn laks årlig.

CodeIT står for viktige deler av infrastrukturen, og har vært involvert i planleggingen av anlegget fra starten av.

 

Effektiv og smidig produksjonsflyt.

 

– CodeIT leverer utstyr som vil bidra til effektiv og smidig produksjonsflyt fra laksen er sløyd og frem til den blir pakket på pall, forteller Stenvoll og forklarer videre:

– I dette prosjektet tar vi med oss erfaringer fra leveranser til blant annet Cermaqs Smart Laksefabrikk i Steigen og flere av MOWIs anlegg i ulike land verden rundt.

 

– Vi har lang erfaring med industriell datafangst og optimalisering av vareflyt. Vår største styrke er nok allikevel den menneskelige faktoren – folk som forstår, kan ha støvler på beina og løse uforutsette utfordringer med en fleksibel og positiv innstilling.

– Plattformen i vår løsning er systemprogramvaren CodeIT Enterprise, som blir integrert med løsningene fra Baader og Samey.

– CodeIT Enterprise er en tjeneste som er uavhengig av maskinvarefabrikat innen prosess, veiing, merking og sporing. Åpenhet og samspill fremfor krav om homogent valg av utstyr, gir kunden stor fleksibilitet og valgfrihet.

Evolabel Print & Apply driven by CodeIT Enterprise. Ettiket med vekt, kvalitet,
opprinnelse m.m. printes og påføres kassen i bevegelse med Evolabel D63
Wipe. Merkingen er i henhold til den nye standarden NS-EN 17099.

Digitalisering og automatisering

 

CodeIT LegalPrint Scales Service, CodeIT Order Management Services og CodeIT Smart Palletering Services er blant tjenestene bygget inn i CodeIT Enterprise leveransen til fabrikken på Marøya.

CodeIT LegalPrint, en programvarefunksjon sertifisert av Justervesenet bidrar til effektiv produksjonsflyt. Veie- og merkefunksjonen kan gjennomføres adskilt. Data fra kundens tradingsystem spilles inn til CodeIT Order Management for å effektivisere pakking og palletering.

 

Selve merkeprosessen og etikettering av kasser, skaper ofte et utfordrende og kritisk moment som kan utgjøre en flaskehals i et pakkeri. I leveransen benytter CodeIT Evolabel industriprintere med helt unike egenskaper som integrert del av produksjonslinjen. Laksepakkerier som tidligere har gått fra tradisjonell etikettering til Evolabel løsningen har uttalt at «før var etiketten og printerne ofte et tema – nå er det stilt, det bare fungerer».

I operasjonen pakking, merking og fakturering skal data fra mange ulike kilder og aktører utveksles i sanntid. Fisken skal kunne spores tilbake til både foredlingsanlegget og den bestemte merden som laksen vokste opp.

Slakteklar fisk i stort antall tas inn til foredling og pakking, og klargjøres for forsendelse til mottakere kloden rundt. Når daglig om lag 80.000 fersk laks skal håndteres, blir det store krav til logistikken og anlegget fra Baader.

 

Med en kapasitet på inntil tre laks i sekundet over sorteringsstasjonene er det avgjørende med stor nøyaktighet for at rett fisk skal havner i rett kasse og merking blir riktig.

Laksefabrikken på Marøya er designet, rigget og bygget fra «bunnen av». Gevinsten med dette er at ymse gamle løsninger som over mange år er oppjustert og «klattet på», endelig kan pensjoneres. Og erstattes med en samlet produksjons- og dataløsning som sikrer flyt og full sporbarhet.

Tre ivrige CodeIT Frontliners foran 8 fullpakkede kolli med IT- og hardware-verktøy, klare for avgang til SinkabergHansens nye lakseprosessanlegg tidlig i mars.

SinkabergHansen AS er et sjømatselskap lokalisert i Nærøysund, Bindal, Brønnøy og Herøy. Hovedkontor og produksjonsanlegg er på Marøya i Nærøysund kommune. “Rett fra havet” er selskapets slagord.

 

LAKSEFABRIKKEN PÅ MARØY

 • 2015-2019: Forstudier for å klarlegge produksjonskapasiteter i forskjellige byggscenarier. Planlegging, vurdering av løsninger og evaluering av løsningsleverandører.
 • April 2019: Beslutning om produksjonslinje fra Baader og kontrakt inngått. Produksjonslinja er retningsgivende for hvordan bygget ser ut.
 • Oktober 2019: Bygget til Laksefabrikken påbegynt.
 • September 2020: Utstyrsmontasje påbegynt.
 • April 2021: Testkjøring planlagt oppstart.
 • CodeIT leverer systemløsning for sporing, merking, ordre og pakkestyring i nært samspill med Baader prosessanlegg og Samey palleteringsroboter.

https://sinkaberghansen.no/

 • Verdensledende produsent av prosessanlegg til næringsmiddelindustrien.
 • Tilstedeværelse i 100 land og seks kontinenter.
 • Service-sentre og avdelinger i over 70 land sikrer meget høy tilgjengelighet på reservedeler og oppetid på anlegget.

https://www.baader.com/

 • Utvikler, produserer og leverer innovative og intuitive printere og utstyr.
 • Kjennetegnes ved begrepet «Enkelthet gjennom teknologi».
 • Ledende innen utstyr for automatisk etikettering i produksjons- og lagermiljøer.

https://www.evolabel.com/

CodeIT

 • Et ledende innovativt fagmiljø for industriell datafangst, sporingsteknologi og integrasjon.
 • Tungt inne i matvare, fiskeri, industri og trelast
 • Brukes i over 2.000 produksjonslinjer i 15 land.

https://codeitworldwide.com/