Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | 15. Ubetydelig bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen
1687
page-template-default,page,page-id-1687,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Ingunn Sommerset, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, mener at oppdrettsnæringen har god kontroll når det gjelder forebygging av antibiotikabruk.

Ubetydelig bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen

Vaksinasjon som smitteforebyggende tiltak har bidratt til ubetydelig forbruk av antibiotika gjennom snart 30 år.

Dette framkommer blant annet i Fiskehelserapporten 2020, Veterinærinstituttets årlige oversikt over fiskehelsen i Norge.

 

 

Oppdrettsfisk ligger lavest

− Blant matproduserende dyr i Norge ligger oppdrettsfisk aller lavest når det gjelder bruk av antibiotika pr tonn produsert, sier Ingunn Sommerset, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Hun mener næringen har vært flink til å ta i bruk vaksiner som forebyggende helsetiltak og, ikke minst, hatt tro på effekten. Dermed har næringen brukt ressurser på en både krevende og kostbar praksis med stikk-vaksinering av hver enkelt fisk før utsett i sjøen, og det har gitt resultater over tid. 
Nettopp derfor viser Fiskehelserapporten at norsk oppdrettsnæring har lav forekomst av alvorlige, dødelige bakterielle sykdommer hos oppdrettsfisk. Næringen har vært dyktig til å implementere vaksinasjon som et smitteforebyggende tiltak mot bakterielle sykdommer, men Norge har også hatt en vaksineindustri som har respondert raskt og utviklet effektive vaksiner.

 

God kontroll

Takket være dette regimet er antibiotikaresistens et ukjent problem i oppdrettsnæringen.

− I de tilfellene man har behandlet oppdrettsfisk med antibiotika de siste årene, har det i all hovedsak vært knyttet til klekkeri, yngel og settefisk av rensefisk og laksefisk på land, og slik fisk går ikke til humant konsum, sier Sommerset.

Det er ikke blitt påvist nedsatt følsomhet for antibakterielle midler hos rensefisk.

 

Overvåker resistens

Videre fremgår det av rapporten at Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens ved å teste et utvalg bakterieisolater dyrket fra syk oppdrettsfisk hvert år. Resultatene fra overvåkningen viser en gunstig situasjon med veldig lav forekomst av antibiotikaresistens hos aktuelle sykdomsfremkallende bakterier i norsk fiskeoppdrett.

− Det er viktig at antibiotikaforbruket forblir så lavt som mulig og at man har et sterkt fokus på smitteforebyggende tiltak. Både norske myndigheter, Mattilsynet og Veterinærinstiuttet følger med på utviklingen, og dersom vi ser at forbruket går opp, vil det gå en «alarm». Der er vi heldigvis ikke i dag, avslutter Ingunn Sommerset.

 

Det er viktig at antibiotikaforbruket forblir så lavt som mulig og at man har et høyt fokus på smitteforebyggende tiltak.