Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | 11. Fra hav til tallerken
1553
page-template-default,page,page-id-1553,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
På lokalitet Jamnungen ved Frøya er det full aktivitet.

Fra hav til tallerken

Ny giv for torskeoppdrett

Sjette generasjon oppdrettstorsk har lært å tilpasse seg merdlivet. Bærekraftdirektør Hilde Storhaug hos NorCod mener dette vil bidra til å nå målet om 25 000 tonn i 2025.

NorCod satte, i samarbeid med en annen næringsaktør, den første settefisken i sjøanlegg i januar 2020. I fjor sommer ble 1,6 millioner settefisk satt ut på lokalitet Jamnungen ved Frøya. Selskapet har også nylig fått tildelt en lokalitet i Meløy kommune, som blir tatt i bruk for utsett i 2021.

− Vi har gjennomført et prøveslakt i 2020 med stort hell. For første syklus er estimert slaktevolum ca. 6000 tonn rund vekt. Vi vil gradvis oppskalere fram mot 2025, da vi regner med å ta ut 25000 tonn torsk, rund vekt, sier Storhaug. Hun understreker at deres torsk på ingen måte er en konkurrent til villfisk.

− Målet er ikke å konkurrere med villtorsken, men posisjonere oss som et alternativ ved å levere fersk høykvalitetstorsk gjennom hele året.

 

Tilpasset tamfisk

Vi kjenner alle oppdrettshistorien til torsk langs kysten vår. Men fortidens forlatte merder og uunngåelige konkurser skremmer ikke investorer i nysatsingen NorCod.

− En av suksessfaktorene er at vi nå, takket være vårt samarbeid med Havlandet Marin Yngel, snakker om sjette generasjon oppdrettstorsk. Adferden er mer tilpasset et liv i merd, vi ser ingen rømningsvilje eller gnag på not. Den er rett og slett blitt domestisert, og det er dette biologiske grunnlaget vi bygger videre på, sier Storhaug.

Med nye øyne

Med solid bakgrunn fra oppdrettsnæringen og stor tro på blå verdiskaping er hun med på det nye kysteventyret.

− Vi har satt oss fore å dra lasset og lede an i reetablering av torskeoppdrettsnæringen, sier hun.

Det måtte nye, danske øyne til for å se potensialet i norsk oppdrettstorsk som et eget produkt. Danske Sirena Group satser stort mot det europeiske markedet. Et marked som stadig etterspør en økende andel mat fra havet, og som setter mattrygghet høyt på lista.

− Vår visjon er å bidra til at mer av verdens matproduksjon kommer fra havet. Med stabile leveranser av fersk torsk kan vi levere bærekraftig mat av høy kvalitet. Derfor betyr det mye at vi kan skilte med nullvisjon for antibiotika og godt tilpasset fôr til torsken vår, sier Storhaug.

 

Dyrevelferd og bærekraftig drift

NorCod har nådd mange milepæler siden oppstart. En av dem handler om produksjonsmål, men vel så viktig er dyrevelferd og effektiv produksjon med lavt CO2- avtrykk.

På dyrevelferdssiden måles stresshormoner, og det fokuseres på å teste ut notmateriale.

− Vi har blant annet generasjonsnøter, slik at vi slipper fisken ned når den når 800 gram, uten håndtering underveis. Det reduserer stress.

Det implementeres vannbåren fôring ved etablering på kommende lokaliteter for lavere energiforbruk, og vi har hele tiden fokus på alternative teknologiske løsninger.

− Vårt mål er blå verdiskaping og økt andel av mat fra havet. Da teller hver lille detalj i hele verdikjeden, avslutter Hilde Storhaug.

 

Bærekraftdirektør Hilde Storhaug hos NorCod er optimistisk ved tanke på fremtidig produksjon av torsk.

Dette er NorCod:

 

  • Hovedkontor i Trondheim
  • Børsnotert i 2020
  • Aktiv i alle produksjonsledd, fra yngel til fullvokst atlanterhavstorsk
  • Markedssamarbeid med det ledende sjømatfirmaet Sirena Group
  • Produksjonssamarbeid med Havlandet Marin Yngel
  • Konsesjoner i Midt- og Nord-Norge
  • 2-5 dagers leveringstid av fersk torsk til hele Europa
  • Kontinuerlig oppskalering for å nå produksjonsmålet, 25 000 tonn