Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | A12. Viking Aqua
1352
page-template-default,page,page-id-1352,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Planlegger Norges største oppdrettsanlegg på land

I jakten på det aller nyeste innen oppdrettsteknologi håper Viking Aqua at fremtidsrettet leverandørindustri ser sin besøkelsestid.

−Vi håper at leverandørindustrien kaster seg på denne muligheten. Dette er en enestående sjanse for dem som vil være delaktige i teknisk innovasjon. Vi ønsker å være et testlaboratorium for bransjen og bidra til implementering av datastrukturer og informasjonsnettverk, kunnskap som hele bransjen vil nyte godt av. Vår ambisjon er å bygge verdens mest fremtidsrettede og bærekraftige oppdrettsanlegg, sier Trond Ove Høie, prosjektdirektør i Viking Aqua.

 

33 000 tonn laks årlig

Det er altså ikke med beskjedenhet planene presenteres. Med et prisanslag på 5-6 milliarder kroner og en konsesjon på å produsere 33 000 tonn laks årlig, planlegger Viking Aqua et flaggskip når det kommer til teknologi og bærekraft.  Arealet vil ved oppstart tilsvare ti ganger Branns forballstadion.

Slakteri, filetfabrikk og pakkeri

Norges desidert største landanlegg skal bygges ved Fensfjorden, 12 mil nord for Bergen. I løpet av 2023 skal produksjonen være oppe og gå, ikke bare fisk, men fullt slakteri, filetfabrikk og pakkeri. Det meste av produksjonen er planlagt å være slakteferdig fisk, men omtrent 5600 tonn tas ut som postsmolt på ett kilo, for videresalg.

– Målsetningen er å koble seg opp mot utviklingsmiljøene og de nye, spennende startup-miljøene i verdens fiskehovedstad, Bergen. Videre har vi etablert kontakt med akademia for å se på spennende prosjekter sammen med leverandørindustrien, sier Høie.

 

Slam representerer energi

Dette blir et resirkuleringsanlegg, plassert 10-20 meter fra sjøen. Frakt inn og ut av anlegget vil foregå fra dypvannskai.

– Det unike med et slikt anlegg er at vi vil ha full kontroll på produksjonen, sier Høie videre.

– Ved hjelp av fremtidsrettet teknologi, kunstig intelligens og maskinlæring sørger vi for konstant overvåking av vannkvaliteten. Dette muliggjør tidlig varsling av endringer i vannkvaliteten og at tiltak kan iverksettes for å unngå redusert fiskevelferd i anlegget. Avansert kamerateknologi blir implementert for å sikre optimal fôring, overvåking av fiskens adferd, kontinuerlig overvåking av tilløp til sårdannelser o.l. Samtidig vil vi ha god kontroll på slam, og avanserte bærekraftvurderinger vil bidra til kunnskap om hvordan vi på best måte kan gjenvinne den energien slam representerer.

 

BREEAM-sertifisert

Med slagordet “Our need for protein doesn’t need to cost us the Earth”, oppsummeres satsingen. Teknologisk kompetanse vil bidra til at vi når målet, som å etablere bærekraftig produksjon av proteiner for å imøtegå et økende behov i verdensmarkedet.

– I tillegg vil vi være et sirkulærøkonomisk utstillingsvindu. Bærekraft er en gjennomgående rød tråd i alle deler av prosjektet, og vi tar derfor høyde for å bli verdens første BREEAM-sertifiserte landbaserte oppdrettsanlegg, avslutter Trond Ove Høie.