Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | A03. C Feed
1349
page-template-default,page,page-id-1349,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Voksne hoppekreps.

Vil tidoble omsetningen av levende yngelfor

Med godt dokumenterte langtidseffekter står C-Feed klar til å erobre større markedsandeler her hjemme. Samtidig forventes det en kraftig etterspørsel globalt.

– Du kan sammenligne hoppekrepsen med morsmelk, forklarer daglig leder Tore Remman i C-feed. Det er godt dokumentert at det yngelen spiser i livets første to uker, påvirker både tilvekst, overlevelse og kvalitet i hele livsfasen.

 

80 millioner egg i en litersflaske

Nettopp derfor har C-Feed møtt en stadig voksende etterspørsel i et like voksende oppdrettsmarked. For fiskeyngel er klekkerifasen kritisk. Når hoppekrepseggene leveres til klekkeri, kommer de i litersflasker som hver inneholder 80 millioner egg. Åtte slike flasker i en isoporkasse – det er bare å regne selv. Eggene klekkes ut ved anlegget, og brukes de 2-3 første ukene av yngelens liv, disse knapt synlige, livgivende organismene som utklekt hver har en størrelse på en tiendedels millimeter. Volumet er håndterbart, antallet fascinerende tall-lek.

Bedre overlevelse

– Problemet rundt om i verden har vært at løsningen på fôr i startfasen ikke har vært god nok. Der har vi truffet noe i markedet, sier Remman. Her hjemme er det først og fremst berggylt- og torskeprodusenter, som har prøvd ut hoppekreps i klekkeriene.

– Overlevelsen har økt helt vanvittig. Fra 10-15% til hele 50% for Berggylt i den første, kritiske fasen. Andre tilleggseffekter har vært at deformiteter er redusert fra 80% til 20%, noe som i sum gir oppdrettere mer hardføre lusespisere.

 

Økende hjemmemarked

Hjemmemarkedet er stort. Og det er økende. Også hvitfiskoppdrett er på vei inn igjen, og langtidseffektene på torsk taler for seg selv. Med hoppekreps som startfôr de to første ukene, er slaktevekt etter nesten to år i sjøen dokumentert økt med 12-20%. Overlevelse og tilvekst er betydelig bedre.

– Vi er de eneste som har denne løsningen for starten av yngellivet, sier Remman. Han mener det er få risikofaktorer knyttet til produksjonen.

− Vi produserer alt på land, og kan kontrollere alle parametere. Dette gir et svært biosikkert og bærekraftig produkt som er lett å bruke. De fleste vet at dette er den ultimate løsningen som mange har ventet på, sier Remman med stor overbevisning.

Lyse fremtidsutsikter

C-Feeds største marked er rekeoppdrett. På verdensbasis produseres det 4,5 millioner tonn årlig, og dette tallet er raskt økende. Også Seriolaoppdrett, en tunfiskart, er økende, spesielt i Japan.

Tore Remman ser lyst på framtidsutsiktene.

– Ja, vi har gode tall å vise til. Det kommer godt med i markedsføringen. La oss ta Seabass, for eksempel, eller Havabbor som vi sier her hjemme. Denne fiskearten slet med gjellebuedeformitet. Den ble halvert ved startforing med hoppekreps. Samtidig økte vekten med 40%. Og når vi samtidig vet at det årlig produseres 200 000 tonn av denne fisken i Middelhavet, sier det noe om markedet.

 

Høyere vekt med samme fôrmengde

Men hoppekrepsen skal også ha mat. Her kommer produksjon av mikroalger inn i bildet, en vel så plasskrevende del av produksjonsanlegget i Vannviken. Her brukes CO2 i produksjonen, et biprodukt fra amoniakkproduksjon.

– En bærekraftsanalyse viser at vårt viktigste bidrag til lavere CO2-utslipp, er fôrproduksjon uten bruk av begrensede ressurser som fiskeolje eller fiskemel. Og når vi i tillegg bidrar til 12% høyere vekt med samme fôrmengde, snakker vi om betydelige tall, sier Remman.

Det er slike tall som gjør at C Feed tør å satse.  I en verden som innen 2030 planlegger å øke sjømatproduksjonen med 46 millioner tonn, er markedet svimlende stort. Inneværende år budsjetterer C Feed med 12-13 millioner i omsetning fra det forholdsvis beskjedne anlegget i Vanvikan. Målsetningen for 2023 er 40 millioner, og bare fem år fram i tid, i 2026, mener Remman at omsetningsmålet på 123 millioner kroner bør være oppnåelig.

– Potensialet er enormt, avslutter Tore Remman.

Dette er C-feed

 

  • Spinn-off av Sintef Ocean
  • Basert på 15 års forskning fra Sintef Ocean
  • Produksjonsanlegget ligger i Vanvikan i Trondheimsfjorden
  • Åpnet i 2016
  • Produserer mikroalger og dyreplankton
  • Hovedproduktet er egg fra copepoder, eller hoppekreps, som blir startfôr til marin oppdrettsfisk