Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | A11. TBU
1347
page-template-default,page,page-id-1347,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Norges første biopark

Det skulle ta 24 år fra etableringen av bioparken til bærekraftig utnyttelse av overskuddsvarmen ble en realitet.

– Tålmodighet betaler seg, sier daglig leder i Tjeldbergodden Utvikling (TBU), Arve Goa.

Han har fulgt utviklingen gjennom det langsiktige arbeidet med å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i regionen rundt.

 

Litt historikk

Metanolanlegget kom i drift i 1997, og MultiEnergi ble etablert i 1998. Selskapet skiftet navn til TBU i 2006. Målet var å videreutvikle Bioparken i samarbeid med selskap som ønsket å drive med landbasert oppdrett. Med unik tilgang på oppvarmet vann, var det helt klart et konkurransefortrinn når det gjaldt verdiskaping på land, basert på videreforedlet naturgass fra Heidrunfeltet.

 

Ideelt, temperert vann

Et av firmaene som i dag er medeier i Bioparken, er Lumarine Tjeldbergodden.

– Vi kjøpte anlegget i Bioparken sommeren 2019 som et ledd i vår vekststrategi, sier Karl Chr. Baumann

– Tilgangen til store mengder kjølevann, områdets beliggenhet og ikke minst utviklingspotensial var utslagsgivende. Muligheten for temperert vann er ideell som påvekstkapasitet for ulike oppdrettsarter.

 

Tro på torsk

De kommende årene vil selskapet fokusere på påvekst av berggylt og settefisk av torsk.

– Vi ønsker å investere videre i ny påvekstkapasitet i Bioparken de neste to-tre årene, sier Karl Chr. Baumann.  Han har stor tro på dette ettersom utviklingen i torskenæringen ser lovende ut.

– Fordi vi har tilgang til rikelig med spillvarme, kan vi tilby næringen settefisk som er produsert ved ideelle temperaturer, sier han.

 

Rent sjøvann

Anlegget har gjennomstrømning basert på rent sjøvann fra 55 meters dyp, kombinert med bruk av kjølevann levert fra Equinor.

– Med utnyttelse av kjølevannet blir tilveksten optimalisert. I dag har vi tilgang på 5 000 kubikkmeter pr time kjølevann fra Equinor, og med kombinasjonen kjølevann og rent dypvann, blir forholdene svært gunstige.

 

Effektiv rognkjeksproduksjon

Siden 2015 har det ved Tjeldbergodden Rensefisk årlig vært produsert noen millioner rensefisk, hovedsakelig rognkjeks. Denne effektive lakselusbekjemperen både klekkes og fôres opp ved anlegget. Dernest selges den til oppdrettsnæringen, der den er blitt anerkjent som en verdifull medarbeider i merdene.

 

Markedstilpasning

– Vi konverterer produksjonen til nye oppdrettsarter som torsk og berggylt. Dette handler om markedstilpasning, og vi ser at begge disse artene har stor etterspørsel, sier driftsleder Odd Arne Kjørsvik i Tjeldbergodden Rensefisk.

– Vi knytter oss nå til spillvarme fra Equinor, og bygger ut anlegget for å kunne håndtere begge artene.

 

Langsiktig prosess

Selskapet vil fokusere på selve yngelproduksjonen av disse artene, og naboen Lumarine har påvekstkapasitet for å ta denne videre til salgbar størrelse.

– Slik sett begynner Bioparken nå å operere som tenkt den gangen for 24 år siden. Med spillvarmen sitter vi på en verdifull ressurs som vi nå endelig kan benytte oss av, sier Odd Arne Kjørsvik, noe Arve Goa sier seg mer enn enig i:

– Det som nå er i ferd med å skje i Bioparken, viser at hardt og tålmodig arbeid over tid må til når man skal skape noe nytt.

 

Dette er Tjeldbergodden Biopark

 

 • Lokalisert i Aure kommune i Møre og Romsdal
 • Metanolfabrikken kan levere 14.000m3 pr time med kjølevann
 • TBU administrerer infrastrukturen og forvalter spillvarmeressursen
 • Temperatur 16-18 grader
 • Nyttegjør seg spillvarme fra Equinors metanolproduksjon

 

 

Dette er Lumarine Tjeldbergodden AS:

 • Lokalisert i Tjeldbergodden Biopark
 • Gjennomstrømmingsanlegg
 • Satser på bærekraftig produksjon av berggylt og torsk
 • Påvekstproduksjon i spekteret 0,2 – 40 gram
 • Planlegger settefiskproduksjon av torsk
 • setter i gang settefiskproduksjon av torsk sensommeren 2021

 

 

Dette er Tjeldbergodden rensefisk

 • Hovedprodukt er rognkjeks
 • Fisken klekkes og selges direkte til oppdrettsnæringen
 • Planlegger utvidelse av produksjonen til torsk og berggylte
 • Spesialister i marin yngelproduksjon