Aqua Nor 2021 | Oppdrett er fremtiden | A01. Benchmark
1344
page-template-default,page,page-id-1344,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Fremmer bærekraft i havbruksnæringen

Det globale bioteknologiske havbruksselskapet Benchmark, er stolte av å fremme bærekraft innen havbruk gjennom dets tre pilarer – genetikk, helse og avansert ernæring.

Det britiske, børsnoterte selskapet feiret 20-årsdagen i fjor, og har gjennomgått en omfattende restrukturering de siste 12 månedene for å bli en strømlinjeformet, markedsledende, bærekraftig og lønnsom gruppe.

Trond Williksen tok over tøylene i selskapet i juni 2020 da han ble ansatt som administrerende direktør. I dette eksklusive intervjuet snakker vi med Trond om ambisjonene han har for gruppen, og om fremtidsvisjonene for et bærekraftig havbruk. I tillegg vil lederen for forretningsområdet genetikk, Jan-Emil Johannessen, og Carolina Faune som styrer aktivitetene til Benchmark Animal Health i Norden, forklare mer om hvilken rolle genetikk og helse spiller med tanke på å fremme resultater, effektivitet og god helse og velferd i næringen.

 

S: Trond, du kom til Benchmark for et år siden. Hva har forandret seg siden den gang, og hvilke fremtidsvisjoner har du  for næringen?

Min visjon på lang sikt er å utvikle Bench-mark til det ledende bioteknologiske havbruksselskapet ved å fremme bærekraft. Vi har kommet et godt steg lengre i arbeidet med å bli en mer strømlinjeformet gruppe som fokuserer på genetikk, helse og avansert ernæring. Det er gledelig å se at dette arbeidet  allerede vises i resultatene våre.

Benchmark har en unik løsning for å fremme bærekraft innen havbruk, som er en næring som vil og må utvikle seg i en slik retning.  Vi er meget godt posisjonert for å forbedre fotavtrykket og lønnsomheten for kundene våre, og for å støtte dem i arbeidet med å nå deres egne ESG-mål. Jeg ser mange muligheter fremover, og vårt mål og vårt fokus er å hente ut dette potensialet.

 

S: Hvem anser du som de viktigste pådriverne i næringen?

De viktigste pådriverne er almennheten, med et felles ønske om en mer bærekraftig næringskjede. Deretter har vi bransjeaktører som spiller en viktig direkte rolle, og myndighetene som tilrettelegger og overvåker det tilhørende regelverket.

Når det gjelder andre interessenter ser vi sivilsamfunnsorganisasjoner, samt andre interessenter som i stor grad spiller en rolle for næringens utvikling og retning.

 

S: Hvor ser du havbruksnæringen 10 eller 20 år frem i tid?

Jeg har vært i havbruksnæringen i 30 år, og kunne aldri ha forestilt meg at den skulle vokse så fort og bli så viktig som den har blitt. Alle antakelsene den gang om størrelsen og veksten i næringen er blitt overgått. Jeg tror dette vil fortsette, og bli støttet av megatrender som etterspørselen etter sunn, bærekraftig mat fra havet.

Så jeg tror vi vil se at næringen vil fortsette å vokse de nærmeste 10 til 20 årene – den vil bli større, ha større mangfold og bli mer bærekraftig.

Genetikk – det beste utgangspunktet for produksjon

 

Akvakulturgenetikk kom inn i Benchmark sin portefølje for sju år siden ved oppkjøpet av selskaper som har drevet genetiske programmer innen akvakultur siden 80-tallet. Siden da, har selskapet blitt en verdensledende leverandør av akvakulturgenetikk. I Sørfjorden i Nordland står virksomheten bak etableringen av det mest avanserte landbaserte anlegget for stamfisk og rogn i verden.

 

Lederen for Benchmark Genetics, Jan-Emil Johannessen beskriver genetikk som det beste utgangspunktet for produksjon, og forklarer dets rolle innen bærekraftig havbruk.

 

S: Jan-Emil, akvakulturgenetikk har sin opprinnelse i Norge, men hvis vi retter blikket utenfor Norges grenser, kan du forklare hvilken innvirkning produktene deres har?

Benchmark Genetics har en historie innen avl som går helt tilbake til syttitallet, da stamfisk fra atlanterhavslaksen ble hentet fra de beste elvene for å danne grunnlaget for den næringen vi kjenner i dag. Våre interne avlsprogrammer for laks i Norge og på Island, sammen med vår globale ekspertise innen tekniske genetiske tjenester, har lagt grunnlaget for de senere års internasjonale ekspansjon. Nå har vi et lokalt avlsprogram for atlanterhavslaks i Chile, et program for tropiske reker i Colombia, USA og Asia, og et program for tilapia i USA og Brasil. I dag er våre produkter og genetiske tjenester tilgjengelige i alle de viktigste havbruksmarkedene. Dette gjør Benchmark Genetics til det ledende avlselskapet innen akvakultur.

 

S: Kan du forklare genetikkens rolle innen bærekraftig havbruk?

Som genetikkleverandør kan vi påvirke verdikjeden helt fra begynnelsen. Enhver forbedring av produktiviteten gjennom våre avlsprogrammer, slik som høyere robusthet mot sykdommer og bedre filetkvalitet, vil umiddelbart bidra til økt bærekraft i de neste trinnene i næringskjeden.

Kontinuerlig genetisk forbedring bidrar til høyere lønnsomhet i produksjonssystemene gjennom en bedre utnyttelse av fôr, land, energi- og vannressurser.

 

S: Hvordan tror du bransjen for laksegenetikk vil være om 10 eller 20 år?

Framtiden for genetikkbransjen henger tett sammen med den generelle utviklingen som vil finne sted i næringen. Nye oppdrettsystemer, som for eksempel landbasert oppdrett og off-shore oppdrett, vil skape nye biologiske miljøer for fisken. Vår oppgave er å sørge for at lakserognen som vi produserer er tilpasset systemet, miljøet og utfordringene som fisken vil bli utsatt for. Benchmark Genetics har tre stammer med genetisk materiale som avles i tre forskjellige geografiske områder i verden, med stamfisk i både landbaserte systemer og i sjøen. Jeg er sikker på at vi er godt posisjonert for å møte trendene som vil prege næringen i fremtiden.

 

Genetikk – det beste utgangspunktet for produksjon

 

Akvakulturgenetikk kom inn i Benchmark sin portefølje for sju år siden ved oppkjøpet av selskaper som har drevet genetiske programmer innen akvakultur siden 80-tallet. Siden da, har selskapet blitt en verdensledende leverandør av akvakulturgenetikk. I Sørfjorden i Nordland står virksomheten bak etableringen av det mest avanserte landbaserte anlegget for stamfisk og rogn i verden.

 

Lederen for Benchmark Genetics, Jan-Emil Johannessen beskriver genetikk som det beste utgangspunktet for produksjon, og forklarer dets rolle innen bærekraftig havbruk.

 

S: Jan-Emil, akvakulturgenetikk har sin opprinnelse i Norge, men hvis vi retter blikket utenfor Norges grenser, kan du forklare hvilken innvirkning produktene deres har?

Benchmark Genetics har en historie innen avl som går helt tilbake til syttitallet, da stamfisk fra atlanterhavslaksen ble hentet fra de beste elvene for å danne grunnlaget for den næringen vi kjenner i dag. Våre interne avlsprogrammer for laks i Norge og på Island, sammen med vår globale ekspertise innen tekniske genetiske tjenester, har lagt grunnlaget for de senere års internasjonale ekspansjon. Nå har vi et lokalt avlsprogram for atlanterhavslaks i Chile, et program for tropiske reker i Colombia, USA og Asia, og et program for tilapia i USA og Brasil. I dag er våre produkter og genetiske tjenester tilgjengelige i alle de viktigste havbruksmarkedene. Dette gjør Benchmark Genetics til det ledende avlselskapet innen akvakultur.

 

S: Kan du forklare genetikkens rolle innen bærekraftig havbruk?

Som genetikkleverandør kan vi påvirke verdikjeden helt fra begynnelsen. Enhver forbedring av produktiviteten gjennom våre avlsprogrammer, slik som høyere robusthet mot sykdommer og bedre filetkvalitet, vil umiddelbart bidra til økt bærekraft i de neste trinnene i næringskjeden.

Kontinuerlig genetisk forbedring bidrar til høyere lønnsomhet i produksjonssystemene gjennom en bedre utnyttelse av fôr, land, energi- og vannressurser.

 

S: Hvordan tror du bransjen for laksegenetikk vil være om 10 eller 20 år?

Framtiden for genetikkbransjen henger tett sammen med den generelle utviklingen som vil finne sted i næringen. Nye oppdrettsystemer, som for eksempel landbasert oppdrett og off-shore oppdrett, vil skape nye biologiske miljøer for fisken. Vår oppgave er å sørge for at lakserognen som vi produserer er tilpasset systemet, miljøet og utfordringene som fisken vil bli utsatt for. Benchmark Genetics har tre stammer med genetisk materiale som avles i tre forskjellige geografiske områder i verden, med stamfisk i både landbaserte systemer og i sjøen. Jeg er sikker på at vi er godt posisjonert for å møte trendene som vil prege næringen i fremtiden.

JAN-EMIL JOHANNESSEN
Head of Benchmark® Genetics
TROND WILLIKSEN, CEO
Benchmark® Holdings plc
CAROLINA FAUNE, Head of Commercial Europe
Benchmark® Animal Health

En ny miljøstandard for kontroll med lakselus

 

Benchmarks prisvinnende vannrensingsystem CleanTreat®, som har vært under utvikling siden 2011, og den nye lakselusmedisinen BMK08, er i rute for å bli lansert i Norge i år. CleanTreat® benyttes for å rengjøre og rense vannet som brukes til medisinsk badebehandling av fisken. Systemet fjerner restene av medisinen fra behandlingsvannet før det i renset tilstand returneres til sjøen. Systemet  er blitt omtalt som «en banebrytende innovasjon for næringen».

 

Carolina Faune, som er ansvarlig for Benchmark Animal Health sine kommersielle aktiviteter i Europa, arbeider tett sammen med de største lakseprodusentene i regionen. Carolina, som er utdannet veterinær, forklarer selskapets tverrfaglige tilnærming innen fiskehelse og miljøforvaltning.

 

S: Carolina, CleanTreat® vant Nor-Fishings innovasjonspris i 2019. Kan du forklare på hvilken måte denne teknologien er en banebrytende innovasjon for næringen?

CleanTreat® ble designet og utviklet med hovedvekt på miljøforvaltning. Den nye teknologien vil gi produsentene en mulighet til å gjennomføre lusebehandling  på en effektiv måte, samtidig som fiskens velferd sikres og miljøet beskyttes. Benchmarks visjon er en fremtid der ingen rester av medikamenter fra behandling av fisk blir sluppet ut i miljøet. Dette vil være et viktig bidrag for en mer bærekraftig havbruksnæring.

 

S: Hvordan ser fremtiden ut når det gjelder å få kontroll med lakselus?

Jeg tror fremtiden ser langt lysere ut nå. Vi er i ferd med å lansere vårt nye legemiddel BMK08. Dette vil være et nytt og viktig verktøy i kampen mot lakselus. Vi håper at BMK08 får markedsføringstillatelse allerede i løpet av året. Når dette er på plass, er vi klare for å ta det i bruk! Da sammen med rensesystemet CleanTreat®. Dette er noe vi og våre kunder virkelig ser frem til.

Som utdannet veterinær lærte jeg tidlig i karrièren min at man må ha en tverrfaglig tilnærming for å få kontroll med sykdommer. Dette innebærer god genetikk helt fra starten for å få en robust fisk. Høy kvalitet på fôret for å øke motstandkraften til fisken. Gode styringssystemer som fremmer fiskens velvære, og pålitelige helsetiltak for alle trinnene i produksjonen. Dette er modellen som Benchmark er bygget på.